Header-POCA-color
Proiect : „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679

Curs de Lobby și Advocacy; Curs de Politici Publice  – seria 2 si 3

În perioada 08-11 Mai 2019 la Piatra Neamț au fost organizate cursurile de  Curs de Lobby și Advocacy; Curs de Politici Publice - din cadrul activității 4.1 Activitați de instruire a unui numar de 72 persoane din grupul tinta, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” – seria 2 si 3.

La acestea au participat 25 reprezentanți ai ONG-urilor cu atribuții în domeniul tineretului, activitățile fiind organizate la Centrul de Participare Activă dezvoltat în cadrul proiectului de pe Aleea Tineretului nr. 7, Piatra Neamț.

Cursul de Lobby și Advocacy  a fost facilitat de Radu Nicosevici și Corina Dragomirescu – formatori din partea Asociatiei Corpul Profesionistilor în Lobby iar Cursul de Politici Publice de către Miroslav Tașcu Stavre.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.