Titlul proiectului: Tinerii au prioritate pe agenda publică!

Denumirea beneficiarului: Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare

Cod MySMIS: 110679

Perioada desfășurării proiectului: 23.05.2018- 22.09.2019

Valoarea totală a proiectului este de 928.196,68 lei; valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană și a finanțării naționale 909.632,75 lei, iar cofinanțarea beneficiarului 18.563,93 lei

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP), pe o perioadă de 16 luni. Obiectivul general vizează formularea de alternative cu privire la Legea Uceniciei (Legea 279/2005).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Cresterea gradului de monitorizare si evaluare a politicilor publice, prin elaborarea unei metodologii, a unui raport de evaluare a politicilor publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie.
 • Imbunatatirea, stimularea si consolidarea dialogului social si a interactiunii intre ong-uri, parteneri sociali si autoritatile publice abilitate, prin organizarea de intalniri lunare in cadrul Centrului de Participare Activa, prin facilitarea accesului a 40 persoane la Forumul Tinerilor Ucenici, prin lansarea unei platforme online de discutii si prin participarea activa a 150 de persoane la 5 workshopuri, in vederea cresterii implicarii acestora in formularea si imbunatatirea politicilor publice din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie.
 • Cresterea capacitații a 40 de ONG-urilor de tineret si a unui 1 partener social care activeaza in domeniul tineretului, de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, prin organizarea de instruiri in politici publice, lobby si advocacy, egalitate de sanse, dezvoltare durabila si responsabilitate sociala, pe o perioada de 16 luni.
 • Dezvoltarea abilitatilor profesionale a 72 de persoane – angajati si voluntari din ONG-uri si Parteneri Sociali, in formularea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern prin instruire specifica.
 • Optimizarea reglementarilor legislative cu privire la tineri, cu accent pe ucenicie, prin elaborarea si promovarea unei politici publice alternative la Legea 279/2005 privind Ucenicia la locul de munca si prin organizarea unei vizite de studiu in Marea Britanie in vederea valorificarii, multiplicarii si facilitarii transferului de bune practici europene in formularea de politici publice alternative.
 • Sporirea vizibilitatii si promovarea politicii publice alternative la Legea 279/2005 privind Ucenicia la locul de munca in randul a cel putin 10 autoritati publice locale si centrale si a cel putin 20.000 cetateni, in vederea constientizarii importantei uceniciei tinerilor si a unor servicii adecvate, precum si in vederea adoptarii cadrului legislativ propus, prin intermediul unei campanii de advocacy si a diseminarii materialelor realizate in cadrul proiectului.

Grupul țintă al proiectului este format din 40 de ONG-uri și 1 Partener Social cu atribuții în domeniul tineretului, din care:

 • 28 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice
 • 112 reprezentanți ai ONG-urilor;
 • 10 reprezentanți ai partenerului/partenerilor sociali

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt reprezentate de:

 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • Instrumente independente de evaluare a politicilor publice existente in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie (1 metodologie de evaluare a setului de politici publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie si un raport de evaluare a politicilor publice in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie);
 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; –
 • 5 workshopuri regionale,5 fact-sheet-uri, 5 documente de pozitie, 1 forum de dialog social din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie derulat; 1 Centru de Participare Activa infiintat si sustinut;
 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 72 de persoane din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali instruite în domeniile urmatoare: parcursul formularii unei politici publice, advocacy si lobby, egalitate de sanse, dezvoltare durabila, responsabilitate sociala – 12 sesiuni de instruire organizate
 • Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate;
 • politică publică alternativă în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie elaborata, promovata si acceptata; un ghid de bune practici in dezvoltarea, implementarea si evaluarea altenativelor la politicile publice nationale elaborat si diseminat in 200 de exemplare;
 • 1 vizita de studiu transnationala organizata, 16 participanti
 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 1 spot video, 3 mese rotunde organizate si participare la alte evenimente de promovare a politicii publice.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”