Header-POCA-color
Proiect : „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679

WORKSHOP BUCURESTI

În data de 17 Ianuarie 2019, începând cu ora 15:00, la Hotel Răzvan, București, s-a desfășurat Workshopul din cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”. În cadrul evenimentului au participat peste 40 de de reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, autorităților și instituțiilor publice din București și localitățile limitrofe.

În cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre oportunităţile şi provocările tinerilor din Bcurești cu privire la inserţia pe piaţa muncii. Un accent deosebit s-a pus pe modul în care Legea Uceniciei oferă tinerilor oportunitatea de a îmbină experiență profesională cu calificarea într-o meserie.

La finanul workshopului au fost identificate posibile soluții de îmbunătățire cadrului normativ și s-au generat propuneri concrete de îmbunătățire a situației tinerilor din București și localitățile limitrofe.