Proiect : „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Platforma Online de Consultări reprezintă un instrument de comunicare permanent în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, care permite interacțiunea între ONG-uri, angajatori, parteneri sociali, autorități publice și alte persoane interesate.

Platforma integrează funcții de informare, consultare, solicitare de opinii și poziții, dar și funcții de răspuns (opinii, sugestii și propuneri).

Butonul „Semnalează o problema” face trimitere la problemele identificate din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie iar butonul „Care e Soluția Ta?” va face posibilă identificarea celor mai bune soluții.

În cadrul componentei de „Cercetare Politici Publice” vor fi publicate:

  • raportul de evaluare rezultat în urmă cercetării,
  • factsheet-ul realizat în urmă Forumului Tinerilor
  • alte documente de interes.

Platforma asigură și posibilitatea de lansarea a unor teme de dezbateri publice care vizează tinerii.

În cadrul platformei funcționează și un forum de discuții, moderat de către Expertul politici publice.