Header-POCA-color
Proiect : „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679

CONFERINTA LANSARE PROIECT

În data de 09 august 2018, ora 16:00, la Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, s-a desfășurat CONFERINŢA DE LANSARE a proiectului „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” cod SIPOCA 197/cod MySMIS 110679.

Proiectul este implementat de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE în calitate de beneficiar.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) şi vizează formularea de alternative cu privire la Legea Uceniciei (Legea 279/2005).        

În cadrul evenimentului au participat peste 40 de reprezentanți ai ONG-urilor, autorităților și instituțiilor publice din județul Neamț, acestora fiindu-le oferite informații cu privire la proiect, activităţi şi oportunitățile de implicare în cadrul proiectului.

În cadrul conferinţei au luat cuvântul:

Dana Vicu – manager proiect CREED România

Bogdan Pușcașu – city manager Primăria Piatra Neamț

Daniel Chirilă – director AJOFM Neamț

Mariceza Andrei – director cancelarie Instituția Prefectului Neamț

Miroslav Tașcu Stavre – expert politici publice CREED Romania.

La finalul conferinței participanții au pus întrebări reprezentanților din partea asociației Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare privind modalitatea de implicare în cadrul proiectului precum și detalii privind activitățile ce vor fi organizate.