Header-POCA-color
Proiect : „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679

Curs de Lobby și Advocacy; Curs de Politici Publice – seria 4

În perioada 17-20 Mai 2019 la Piatra Neamț au fost organizate cursurile - Curs de Lobby și Advocacy; Curs de Politici Publice – seria 4 din cadrul activității 4.1 Activitați de instruire a unui numar de 72 persoane din grupul tinta, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.

La acestea au participat 12 reprezentanți ai ONG-urilor implicate în cadrul proiectului, activitățile fiind organizate la Centrul de Participare Activă dezvoltat în cadrul proiectului de pe Aleea Tineretului nr. 7, Piatra Neamț.

Cursul de Lobby și Advocacy  a fost facilitat de Corina Dragomirescu – formator din partea Asociatiei Corpul Profesionistilor în Lobby iar Cursul de Politici Publice de către Miroslav Tașcu Stavre.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.