Header-POCA-color
Proiect : „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679

FORUMUL TINERILOR UCENICI

În perioada 01-03 Martie 2019 a avut loc la Piatra Neamț  Forumul Tinerilor Ucenici, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.

Peste 40 de participanți (reprezentanti ai instituțiilor publice, ONG-uri și parteneri sociali) au contribuit la îmbunătațirea, stimularea și consolidarea dialogului social în vederea îmbunătațirii politicilor publice din domeniul tineretului.

În cadrul atelierelor de lucru dezbaterile s-au concentrat în jurul Legii Uceniciei și găsirea de soluții la problemele identificate.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.